MENY

Intigritetspolicy

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Jansen Kids Group AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EEA.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Jansen Kids Group AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.


Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Jansen Kids Group AB så skickas dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet

Varje gång som Jansen Kids Group AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Jansen Kids Group AB med undantag av följande situationer:

du har ett pågående ärende med kundservice

du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats

du har en obetald skuld hos Jansen Kids Group AB, oberoende av betalningsmetod

din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna

om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Jansen Kids Group ABs legitima intresse. Jansen Kids Group AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att Jansen Kids Group AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att Jansen Kids Group AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Jansen Kids Group ABs legitima intresse, begränsas alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Jansen Kids Group AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

om Jansen Kids Group AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att Jansen Kids Group AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.


ONLINEKÖP
Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på underbarabarn.se genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål gällande produkter.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer

betalningsuppgifter och betalningshistorik

kreditinformation

orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Jansen Kids Group AB ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

Automatiserat beslutsfattande

När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan. du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet hos någon i personalen.

DIREKTMARKNADSFÖRING
Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post och sms. I syfte att optimera din upplevelse av underBARA BARN-mässan (varumärket under Jansen Kids Group AB) ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer

kön (om du väljer att ge oss det)

vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Jansen Kids Group AB.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Om du gör det kan inte Jansen Kids Group AB skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under de senaste fyra åren. Efter det raderas dina personuppgifter.