Kemikalieinspektionen

kemi_logo_sv_30mm_cmyk

Kemikalieinspektionen arbetar på regeringens uppdrag för att skydda barn och ungdomar från farliga kemikalier. Det gör vi till exempel genom att påverka lagstiftningar i Sverige, inom EU och internationellt samt genom att kontrollera de produkter som säljs på den svenska marknaden.

Kom och prata med våra experter och ställ din fråga om hur du kan minska riskerna för att utsätta ditt barn för farliga kemikalier. Vi samarbetar med Konsumentverket och Hallå konsument. Välkomna!

Hemsida att länka: www.kemi.se

2016-11-08T12:51:40+00:00