Köp- och leveransvillkor mellan Jansen Kids Group AB, 559048-5651 (Arrangören) och köparen (Kunden)

Allmänt
Arrangören tillhandahåller och säljer biljetter till publicerade evenemang på websidan underbarabarn.se
Priserna på websidan är inklusive lagstadgad moms.
Köpta biljetter får endast användas för personligt bruk.
Kunden skall lämna korrekta och uppdaterade uppgifter om sig själv.
Vidareförsäljning i kommersiellt syfte, erbjudas som priser i tävlingar eller paketering tillsammans med annan produkt är ej tillåtet utan skriftlig medgivande av arrangören.
Är kunden under 18 år kan vi inte garantera att köpet är giltigt.
Biljetter säljes endast för hela evenemanget och inte enskilda programpunkter.
Förändring eller uteblivna programpunkter medger således ej återlösen av biljetter.
Förlorad biljett pga felaktiga kontaktuppgifter som mailadress eller telefonnummer ersätts ej.
Om evenemanget flyttas eller ställs in gäller biljetten till nästkommande arrangemang av arrangören och återfinns via länk i bekräftelsemail.
Arrangören kommer att informera om eventuella ändringar via e-post samt via länk i bekräftelsemail.
Distansavtalslagens regler kring ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter.
Köp från arrangören är bindande.
Arrangören ersätter eller ansvarar ej för skada som kan uppstå vid driftstörning, avbrott, försening, byte av lokal, felskrivning eller ändring av tider, framflyttning eller inställt arrangemang.
Inga relaterade kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med arrangemanget ersätts.

Leverans av biljetter
Efter fullbordat köp kommer kvittens göras via e-mail samt via länk i bekräftelsemail.
Biljetterna kommer att levereras senast 10 dagar innan evenemanget via e-post samt finnas tillgängliga på via länk i bekräftelsemail.

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, myndigheters åtgärd, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter.