Nu kan du som blivande förälder spara stamceller från ditt nyfödda barn.
Cellaviva kan hjälpa er att spara de stamceller som finns kvar i navelsträngen efter att barnet fötts. Insamlingen görs utan något ingrepp, vi tar tillvara en restprodukt. Stamcellerna finns i tryggt förvar nedfrysta i flytande kväve i familjens egna frysfack, sparade för familjen och framtiden.
Stamceller är kroppens byggstenar och de har unika egenskaper som gör att de kan reparera sjuk och skadad vävnad. Den vanligaste användningen av familjesparade stamceller är för att behandla syskon mot leukemi.

Att spara stamceller hos Cellaviva är enkelt, säkert och tryggt. Besök gärna vår monter C08:33 för mer information.

Hemsida att länka: www.cellaviva.se
Facebooklänk: www.facebook.com/cellaviva