En salig blandning härliga vimmelbilder från mässlördagen.