solhagagruppen

I vår monter får du veta mer om Solhagagruppens specialförskola i Täby. Det är en unik verksamhet med stor personaltäthet. Förskolan vänder sig till små barn med olika typer av funktionsnedsättningar.