trygga-barnen

Ta en paus och mys en stund i Trygga Barnens pyssel- och sagohörna! Alla barn och vuxna är varmt välkomna! Vi arbetar med en fråga som på ett eller annat sätt angår oss alla. I dag växer vart femte barn i Sverige upp i hem där alkoholen tar en alldeles för stor plats, eller där andra droger missbrukas. Många barn tar själva på sig skulden, mår väldigt dåligt, känner sig ensamma och är rädda för att någon utomstående ska få reda på vad som händer bakom hemmets stängda dörrar. Det var därför Trygga Barnen grundades 2010.

Utifrån egna erfarenheter kan vi på olika sätt stötta barn och unga som växer upp i hem med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, ge dem en trygg punkt i tillvaron och framförallt förmedla hopp. Vi är också ute och föreläser, så att barns rätt till en trygg uppväxt prioriteras.