Cellaviva

x4hk43l3l2hprq5yu454

Cellaviva är Sveriges första och hittills enda biobank för familjesparande av stamceller. Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, att förvara navelsträngsblod för privat sparande.

Stamceller är kroppens byggstenar och har unika egenskaper som gör att de kan reparera sjuk och skadad vävnad. Den vanligaste användningen av familjesparade stamceller är för att behandla ett syskon mot leukemi.

När ditt barn är fött och navelsträngen är avklippt så kan Cellaviva hjälpa er att spara de stamceller som finns kvar i efterbörden. Insamlingen görs utan något ingrepp, vi tar tillvara en restprodukt. Stamcellerna finns i tryggt förvar nedfrysta i flytande kväve i familjens egna frysfack, sparade för familjen och framtiden.

Hemsida att länka: www.cellaviva.se

Facebooklänk:https://www.facebook.com/Cellaviva-AB-487293424765735/?ref=aymt_homepage_panel

2016-11-08T12:51:41+00:00