Medeltidsmuseet

medeltidsmuseet

På Medeltidsmuseet blir Stockholms historia levande igen! Hantverkstan – vår verkstad för kreativa hantverk – har flyttat ut till mässan. Kom och rista runor och prova på hantverket slyngning.

Genom att vrida en slynggaffel och lyfta tråden kan du snabbt slynga starka fyrkantiga snoddar, till exempel till ett armband. Eller prova på att skriva med runor. Till din hjälp har du vaxtavla och stylus, en sorts penna av järn.

Medeltidsmuseet berättar om Stockholms medeltid. Livet i staden skildras utifrån utgrävningar, fynd och uppbyggda miljöer. Här lär du känna det medeltida Stockholm och medeltidsmänniskans vardag och försörjning, fest, lycka och sorg.

Museet är uppbyggt kring fornlämningar som hittades av en slump; den medeltida stadsmuren, en kyrkogård som tillhört det medeltida Helgeandshuset och en ”hemlig” gång till Slottet.

Vi har fri entré.

2016-11-08T12:51:48+00:00